ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (213800IW53U9JMJ4QR40)


Main Details

LEI Code
213800IW53U9JMJ4QR40
Legal Name
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Legal Address
110, ATHINON AVENUE
ATHENS
GR-I
10442
GR
Headquarters address
110, ATHINON AVENUE
ATHENS
GR-I
10442
GR
Legal Form
Legal Form Code
W2NK
Successor Entity
Related LEI
Entity Category
Legal Jurisdiction
GR

Status And Registration

Entity Status
ACTIVE
Registration Status
ISSUED
First Registered
2014-01-23
Last Updated
2018-09-17
Managing LOU LEI
Managing LOU NAME
LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED
Next Renewal Due
2019-01-24
Expiration Date
Expiration Reason
Registration Authority Id
RA888888
Registration Authority Entity Id
6410501000
Registration Authority Other Id
GENERAL ELECTRONIC COMMERCIAL REGISTRY (G.E.M.I.)

Validation

Validation Sources
FULLY CORROBORATED
Validation Authority

Other Entity Names

Name
ATHEXCLEAR
Type
TRADING OR OPERATING NAME

Other Transliterated Entity Names

Name
ATHENS EXCHANGE CLEARING HOUSE SA
Type
PREFERRED ASCII TRANSLITERATED LEGAL NAME
Language

Changes

Date Change Type
2014-01-23 ADDED
2018-01-10 UPDATED